REN medlemsmøte onsdag 13. september ca. kl. 9-16

Vert: EVRY Norge AS
Adr:  Snarøyveien 30, Bygg A, Telenor Fornebu
        Møterom i første etasje rett ved resepsjonen

                                            Tema og agenda kommer snart