REN Medlemsmøte

Vert:   NTNU v/Ragna Ann Berge
Hvor:  Trondheim
Når:    Onsdag, 15. november 10-15:30

Foreløpig program

9:30       Registrering og mingling
10-15:30 Program

- Campusprosjektet ved NTNU: Hvordan bygge for fremtidens utdanning?

- Learning Analytics + Big Data: Nytt fagfelt i grenseland mellom etikk, jus (ref ny personvernforordning, GDPR) og pedagogikk.

- Norges største LMS-prosjekt fra innkjøp til full drift: hva har vi lært?

- Eksempler på nye læringsrom/-verktøy: Lacuna Matata, FormLab mm.