oslometlogo.png

REN inviterer til dagsseminar hos OsloMet

Dato:       Onsdag 12. september 2018
Sted:       OsloMet - storbyuniversitetet
               Pilestredet 44, Rom V130, Oslo
Kontakt:  Irene Lona
Kl.           8:30 - 14:30

De kommende årene vil digital transformasjon være med på å definere OsloMet. Vi skal bruke teknologi til å transformere våre utdanninger, tjenester, arbeidsprosesser og kultur. Våre utdanninger skal ha høy internasjonal kvalitet basert på forskning, nærhet til arbeidslivet og oppdaterte og studentaktive læringsformer, se strategien her:

PROGRAM

08.30    Registrering, kaffe og mingling
09.00    Velkommen til OsloMet, v/Marianne Brattland, direktør utdanning
09.15     "Kunstig intelligens er en stor mulighet for Norge", v/Morten Irgens, prorektor forskning og innovasjon
09.45    "Digital transformasjon og ledelse", v/Tale Skjølsvik, førsteamanuensis
              Digitalisering handler om mer enn teknologi og det å gå fra et analogt til et digitalt format og valg av digital løsning.For å lykkes med                        digital transformasjon er det ikke bare å innføre ny teknologi, det er også nødvendig å endre arbeidsprosessene.
10:15      Benstrekk
10.30     "Tech.phil. på OsloMet", v/Tulpesh Patel, studieleder
              Skal du lykkes i fremtidens arbeidsliv, trenger du grunnleggende forståelse av vår digitale verden og hvordan teknologi påvirker livene                    våre og måten vi arbeider på. Dette gjelder like mye for lærere og sykepleiere som for ingeniører. OsloMet har opprettet et nytt emne                      som kan bidra til at studentene går inn i arbeidslivet med en grunnleggende forståelse av teknologi.
11.00      "Arbeidslivsportalen – et nasjonalt løft for samhandling med arbeidslivet" v/Marianne Brattland, direktør utdanning
11.30      "Etter- og videreutdanning – slik kan det gjøres" v/Kristin Christoffersen, leder for Studiesenteret AS
12.00     Lunsj
12:45     Innlegg om Open Access
13.15      Makerspace på OsloMet, v/Evin Güler, leder for Makerspace
              OsloMet Makerspace er det tverrfaglige prosjektrommet på OsloMet, hvor studenter og ansatte kan samarbeide på tvers av fagfelt. Det er                en sosial arena for studenter, ansatte, alumni og eksterne, der man kan møtes uavhengig av interesser, kompetanse, og bakgrunn. Det er                også en plass for å realisere nye ideer og gir tilgang til teknologi som er nødvendig for å sette ideer ut i livet.
13.30     Besøk i OsloMets splitter nye Makerspace, med mingling og forfriskninger.
14.30     Slutt

Bruk Facebook-gruppen og Twitter #RENNorge under møtet