TEMA

E-læring som en del av en helhet – hvor vi ikke kun fokuserer på elæringen, men på hvordan vi utvikler e-læringskurs som en del av et større læringsløp.

Klikk her for liste over påmeldte til møtet

AGENDA

08.30 – 09.00 Registrering, kaffe, nettverking og velkommen

09.00 – 09.30 "Visjoner for læring".  Fra bøker til digitalt innhold - et tilbakeblikk og en titt i glasskula.
                          Presenteres av digital forlagssjef Alexander Henriksen, Gyldendal  
                          PRESENTASJON

09.30 – 10.00  "SalabyNettpedagogikk for barn." En presentasjon av et av Gyldendals store digitale satsninger for skoleverket. Salaby er utviklet                            med støtte fra Utdanningsdirektoratet og er solgt til flere land.                          
                         Presenteres av digital redaktør Jørgen Walderhaug Jensen
                         WEBSIDE

10.00 – 10.15    Pause

10.15 – 11.00    "Music Moves: Why Does Music Make You Move?" er den første MOOCen produsert ene og alene ved Universitetet i Oslo.                                       Nettkurset tar utgangspunkt i det eksisterende bachelor-emnet "Musikk og bevegelser". Det åpnet 1. februar 2016 på MOOC-                                     portalen FutureLearn med tusenvis av deltagere fra hele verden, i alle aldre, og med svært ulik motivasjon og bakgrunn. I denne                               presentasjonen vil vi fortelle om planleggingsfasen, produksjon, gjennomføring og hvordan en MOOC kan brukes i undervisning på                           campus.  
                        Presenteres av Hans T. Zeiner-Henriksen, Førsteamanuensis, Institutt for musikkvitenskap, Universitetet i Oslo 
                        PRESENTASJON

11.00 – 11.15    Pause

11.15 – 12.15   "Fra klasserom til nettbasert undervisning i politi- og lærerutdanningen."  Suksesskriterier for nettbasert undervisning – våre                                 erfaringer.  Fra oppstart frem til i dag har vi gjort oss mange nyttige erfaringer. Ansvarsavklaring, struktur og oppfølging av                                           studentene regner vi blant de viktigste suksesskriteriene. Hvordan skaper vi studentaktivitet som gir læringsutbytte og hva gjør vi                             for at studentene skal føle seg sett? Vi har nærmere 1100 studenter som gjennomfører og får bestått pr år.
                      Presenteres av Ole Vidar Øiseth - Politioverbetjent, Politihøgskolen
                      PRESENTASJON

12.15 – 13.15  Lunsj

13.15 – 14.00 Smart Læring – et MOOC i regi av NTNU
                      Kurset har som mål at du som deltaker skal utvikle din egen digitale kompetanse, slik at du blir bedre i stand til å planlegge og                                   gjennomføre digitale læreprosesser. Du skal også utvikle forståelse for hvordan digitale tjenester endrer organisasjoner og                                         arbeidsprosesser, samt hvilke konsekvenser dette har for skolen som organisasjon. Men det aller viktigste er at du skal kunne endre                         din egen undervisningspraksis etter å ha gått gjennom kurset, samt at du skal få en bedre forståelse for hvorfor digitale tjenester bør                         brukes mer, og hva lenken mellom digitale tjenester og pedagogikk eller teorier om læring er.
                      Presenteres av Halvdan Haugsbakken, forsker ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU. 
                      Halvdan har forsket på hvordan sosiale medier brukes i skolen og i offentlig forvaltning og MOOC i høyere utdanning.
                      PRESENTASJON

14.00 – 14.15 Pause

14.15 – 15.00 "Jaså, så veien blir til mens vi går? Er det virkelig så enkelt? Om utviklingsarbeid og kvalitetssikring." 
                      Gyldendal satsning mot helsetjenester og fokusere på kvalitetssikring i utviklingsprosessen. 
                      Presenteres av redaksjonssjef Peder Skou           
                       PRESENTASJON


Spørsmål? Kontakt Trond eller Lisbeth


Adresse: Sehesteds gate 4, Oslo - vis a vis Det Norske Teater

Fra kl. 8:30 - kl. 15