REN Medlemsmøte

Vert:   NTNU
            v/ Ragna Ann Berge Seksjonssjef
           
Seksjon for etter- og videreutdanning, NTNU
Hvor:  Sandkassa, Bygg 7, 3. etasje, Campus NTNU Dragvoll, Trondheim
Når:     Onsdag 15.november kl. 09:30 – 15:30

PÅMELDTE



program  -  PRESENTASJONER

FRAMTIDAS LÆRINGSROM

0930     Registrering og kaffe

1000     Åpning

1015     Rom for framtidas undervisning

Anne Karoline Simonsen, Senioringeniør, Eiendomsavdelingen, NTNU

Campusprosjektet
Christina Jenkins Slutås, Seniorrådgiver, Avdeling for utdanningskvalitet/ Campusutvikling NTNU

1045     Lacuna matata - Læring gjennom samlesing av tekst i plattformen Lacuna Stories

Jan Frode Hatlen, Førsteamanuensis, Institutt for historie, NTNU

1115     Kaffepause

1130     Norges største LMS-prosjekt – fra innkjøp til full drift

Vegard Moen, Tjenesteansvarlig LMS, UNINETT

1200     Lunsj – kantina på Dragvoll (Grillen)

1300     "Learning Analytics - fagområde i spenningsfeltet mellom jus, etikk og pedagogikk. På terskelen til EUs GDPR direktiv."

Leif Martin Hokstad, Dosent, Institutt for pedagogikk og livslang læring, NTNU

1345     Pause

1400     Samhandling og læring på tvers av plattformer: VR, AR og Web

              Martin Sivertsen, Reality Engineer i BreachVR

1430     VR og AR som inkluderende læringsverktøy: fra unge jobbsøkere til nevrokirurger

             Ekaterina Prasolova-Førland, Førsteamanuensis, Institutt for pedagogikk og livslang læring, NTNU

1500     FORMLAB – testkjøkken og læringslaboratorium

             Gro Rødne, Førsteamanuensis, Institutt for arkitektur og teknologi, NTNU

1530     Slutt

15.45    Buss til Work-Work (for de som vil)
             Etter seminaret bestiller vi buss som kjører oss ned til byen og samles på Work-Work for å oppsummere dagen.  Her er det                                         anledning for deltakerne å kjøpe mat og drikke (ikke inkl. i deltakeravgiften).  Adresse: Munkegata 58, 7011 Trondheim.


hotel.jpg

Thon Nidaros https://www.thonhotels.no/hoteller/norge/trondheim/thon-hotel-nidaros/ - sentral beliggenhet, nyoppusset, inkl frokost og kveldsmat.  NTNU har reservert en romblokk på 15 rom.  Pris 995, (enkeltrom) , tillegg for person nummer 2  - 200,- per natt.  Ref.nr 25229995, Book direkte til Niraros.booking@olavthon.no, frist 07.11.

Scandic Bakklandet, http://www.scandichotels.no/Hotels/Norge/Trondheim/Bakklandet/#.Vo-kjU1gnDA - sentral beliggenhet, , inkl frokost.  Konferansedeltakere kan bruke NTNUs avtalepris ved å oppgi en code D000028129 (gjelder for alle Scandic hoteller) på nettside til Scandic https://www.scandichotels.no/hotell/norge/trondheim


Her er kart over Trondheim som viser Dragvoll: https://www.google.no/maps/@63.4089717,10.4665966,16z?hl=nb-no