Årets siste medlemsmøte finner sted hos Høgskolen i Oslo og Akershus og alle interesserte er velkommen.

 

NÅR: Onsdag, 18. november 2015 fra kl. 8:45 til 15.  

HVOR: Pilestredet 46, Oslo - 1. etg., Rom Athene

TEMA: Ledelse og digital kompetanseutvikling

PÅMELDTE

 

Ledere må ha kompetanse i hvordan de kan bruke digital teknologi i rollen som leder. Stadig mer kommunikasjon, både innad i en organisasjon og utad, skjer gjennom digitale medier som epost, interne og eksterne nettsider, blogger og sosiale medier. Ledere og ansatte må kunne hente inn og bruke informasjon fra digitale kilder. De må også kommunisere hensiktsmessig og profesjonelt i ulike kanaler. Ledere bør være pådrivere og rollemodeller i å bruke sosiale medier aktivt til å bygge et godt omdømme for virksomheten.  

AGENDA

Presentasjoner legges i agendaen ettersom de mottas.  Vg merk at ikke alle ønsker eller kan dele sine presentasjoner av forskjellige årsaker.

08:45  Registering, kaffe og mingling

09:15 - 12  Del 1:  Ledelse og kompetanseutvikling

  • Velkommen ved studiedirektør Marianne Brattland
  •  Digitalisering og høyere utdanning ved førsteamanuensis Espen Andersen, Handelshøyskolen BI -  PRESENTASJON
  • Ledelse i en digital tidsalder ved Bente Sollid Storehaug, ESV Digital Nordic
  • Benstrekk
  • Strategi for kompetanseutvikling av egne ansatte ved direktør Anne B. Swanberg, Handelshøyskolen BI, LearningLab

12 - 13  Lunsj i Kurs- og konferansesenteret 3. etg.  

13 - 15  Del 2:  Eksempler og case

  • "Blogg - en mulighet for å lære av og med hverandre" - erfaringer med bruk av blogg i lærings- og undervisningssammenheng. Ved seniorrådgiver Annette Drangsholt Nilsen, Politihøgskolen, og Nina Bjerketveit Ødegaard, høgskolelektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus - PRESENTASJON
  • Universell utforming betyr mest mulig for flest mulig. Alle som jobber med digitale kanaler vil gjerne nå flest mulig. Da må vi lære oss å ta hensyn til at mennesker er forskjellige, både utenpå og inni ved Professor Frode Eika Sandnes, Høgskolen i Oslo og Akershus.
  •  Læring, formidling og samarbeid gjennom digital historiefortelling ved dosent Grete Jamissen, Høgskolen i Oslo og Akershus  -  PRESENTASJON
  • Benstrekk
  • "Hva gjør man når motstanden er som størst? Jo, man inviterer til MOOCing" ved høgskolelektor Kari Gerhardsen Vikestad, Høgskolen i Oslo og Akershus

Foredragsholdere

Marianne Brattland er studiedirektør ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun har lang erfaring innen kunnskapsledelse, digitalisering, omstilling og strategi gjennom ulike lederposisjoner fra publisistisk virksomhet. De siste årene har hun jobbet med kvalitetssikring og digitalisering av utdanning og tjenester. 

 

 

Espen Andersen er førsteamanuensis ved Institutt for strategi og logistikk ved Handelshøyskolen BI, der han forsker og underviser innen teknologi- og forretningsstrategi, og leder Senter for Teknologistrategi. Han er Doctor of Business Administration (1995) fra Harvard Business School. Han har konsultert for en rekke internasjonale firma.

 


Bente Sollid Storehaug er CEO of ESV Digital, Nordic. Hun er tidligere serie-gründer og var en profilert deltager i den første internettbølgen på 1990-tallet. I denne perioden ledet hun blant annet Digital Hverdag AS, New Media Science ASA and Cell Network ASA, sistnevnte er i dag kjent som Bouvet. Siden 2001 har hun drevet sitt eget investeringsselskap og sittet i en rekke styrer.
                                         Blog DNgründer 5. november "400 millioner er ikke løsningen"

Anne B. Swanberg underviser i ledelsesfag ved Handelshøyskolen BI. Anne forsker på individuelle forskjeller i læring og disputerte for sin doktorgrad ved Handelshøyskolen BI i 2010. Anne leder BI LearningLab, Handelshøyskolen BI sin enhet for pedagogisk opplæring og spredning av beste praksis.

 

Annette Nilsen.png


Annette Drangsholt Nilsen er seniorrådgiver ved Politihøgskolen. Hun har ansvar for utvikling og etablering av en nyetablert enhet ved Politihøgskolen. Enheten skal ha ansvar for Politihøgskolens strategiske satsning på digitale/fleksible læringsressurser, samt utviklings- og produksjonskompetanse knyttet til bruk og produksjon av læringsressurser.

 

Nina Bjerketveit Ødegaard er høgskolelektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus og har faglig bakgrunn som pedagog og er fagansvarlig for en av høgskolens veilederutdanninger. Hun har de senere årene arbeidet spesielt med hvordan ta i brukaktive læringsformer - og nye fleksible læringsressurser i undervisning. Ødegaard har nylig startet å arbeide med pedagogisk veiledning i IKT-basert undervisning for ansatte på Fakultet for helsefag. Denne rollen er også knyttet til arbeidet med utvikling av læreverkstedet i Lærings- og biblioteksenteret ved HiOA.

Frode Eika Sandnes er professor i informatikk ved Fakultet for teknologi, kunst og design ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Han har forsket på brukergrensesnitt og innovative interaksjonsformer i en årrekke, og publiserer resultater jevnlig i internasjonale tidsskrift.


 

Grete Jamissen er dosent ved Medieseksjonen, Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun har faglig bakgrunn som lærer og pedagog og har lang og variert erfaring fra skole, næringsliv og høyere utdanning. Som nøkkelperson i oppbyggingen av et nasjonalt faglig nettverk har hun vært prosjektleder for en internasjonal og en nasjonal konferanse om temaet.

 


Kari Gerhardsen Vikestad er høgskolelektor ved Fakultet for helsefag ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun har faglig bakgrunn i radiografi.