Vert:       Attensi

Adresse: 
Forskningsparken, Gaustadalléen 21, Oslo

Kontakt:  Sølve Johannessen

Når:         Onsdag, 30. januar kl. 8:30 - 15:30

Tema:      Simuleringer og gamification for trening

PÅMELDTE

PROGRAM

08:30 Registering, mingling og kaffe

09:00 – 09.45 Velkommen. ”Hva er fundamentet for bruk av simuleringer og spillteknologi i serious games og hvorfor det gir gode resultater for brukere”, Gaute Godager, Psykologspesialist, Attensi

09.45 – 10.30 “Snakke med barn – simulering for at barnehageansatte og lærere skal trene på å snakke med barn og vanskelige problemstillinger”, Ane H. Simonsen, Spesialrådgiver, RVTS

10:30 – 10:45 Pause

10:45 – 11:15 “Hvordan man skaper læringsløsninger som fungerer og engasjerer på tvers av landegrenser», Kristian Planke Styrmo, Director People Development Circle K Europe

11:15 – 11:45 “Behov for oversikt: Det nettbaserte opplæringstilbudet i arbeidslivet”, Morten Grønås-Werring, Analytiker Oxford Research AS PRESENTASJON

Kompetanse Norge har gitt Oxford Research i oppdrag å kartlegge nettbasert opplæring i arbeidslivet. De trenger informasjon om bruken av nettbaserte kurstilbud for å gi råd og anbefalinger og funnene fra kartleggingen vil være et viktig kunnskapsgrunnlag for videreutvikling av kompetansepolitikken. Prosjektet skal etablere en oversikt over hvilke aktører som tilbyr nettbasert opplæring til arbeidstakere utenfor det formelle utdanningssystemet, og hva disse tilbyderne leverer. Morten Grønås-Werring vil orientere om hva som er gjort så langt i prosjektet og hva som er planen videre. Han deltar også på medlemsmøtet for å lære mer om e-læringsbransjen.  

11:45 – 12:30 Lunsj

12.30 – 13.15 “Skeidar – hvilke erfaringer har Skeidar gjort ved bruk av spill og simuleringer”, Ida Andberg, Salgssjef, Skeidar Living Group AS PRESENTASJON

13.15 – 14.00 “Lær å lære med Heimdall’s Quest, - en gamifisert undervisningsmetode”, Madelaine Lorås, Stipendiat, Excited senter for Fremragende IT-utdanning, NTNU PRESENTASJON

Heimdall’s Quest er en undervisningsmetode designet for å inspirere til elev-drevet endring i klasserommet og samtidig bedre relasjonen mellom elever og lærere. Gjennom et gamifisert system og dialog med elevene kan lærere forbedre både læringsmiljøet og læringsutbyttet, og ikke minst, det er skikkelig artig!

14.00 – 14.15 Pause

14.15 – 14.45 ”Genuine gaming experiences makes exercise exciting”, Erling Magnus Solheim, Co-founder and CEO, Playpulse YouTube

Playpulse transforms exercise into a genuine video gaming experience with a proven concept of turning an exercise bike into the game controller. Multi-player, proper video games create a social and engaging experience where the user is having so much fun that they forget that they're exercising (see video here). 

14.45 – 15.30 Hubro Education, Emil Oliver, Co-founder & General Manager