0 (1).jpg

REN medlemsmøte torsdag 5. september kl. 8:30-15:30
Vert: EVRY Norge AS
Kontakt: Bente Løvseth
Adresse:  Telenor Expo, Auditorium Voice, Telenor-senteret, Snarøyveien 30, 1360 Fornebu

Tema: Teknologi og læring

Her er liste over PÅMELDTE

PROGRAM

8:30-09:00 Registrering og kaffe

09:00-09:10 Velkommen, Tom Thoresen, Head of Department, EVRY PRESENTASJON

09:10-09:45 kompetanse@evry PRESENTASJON
Hvordan kan teknologi understøtte læringsprosesser og hvordan jobber EVRY med kompetansebygging internt?
Irene Blesvik, VP Consulting Transformation, EVRY, Cecilie Wang Dybvik, Head of EVRY Academy,
Marte Gallis, CEO, og Sudeepta Sinha, elearning Consultant, FIXXLI

 09:45-10:10 Workplace by Facebook, en digital samhandlingsplattform. PRESENTASJON
Lessons learned. EVRY deler erfaringer fra 2 års bruk. v/Milos Rados, Internal Communications Specialist & CEO Support, EVRY

10:10-10:30 Kaffe og benstrekk

10:30-11:00 Implementering av LMS
Politiet deler praktiske erfaringer fra implementering av deres nye læringsportal. PRESENTASJON
Janne Teodora Aksnes, Sr. HR rådgiver, og Silje Myrseth, Prosjektleder, Politidirektoratet

11:00-11:30 5 Moments of learning need, Morten Spaniland, Daglig leder og markedsansvarlig, InfoCaption PRESENTASJON
Modellen 5 Moments of Learning Need viser ulike situasjoner der man har behov for å lære.  
Vi presenterer modellen og ser på noen praktiske implikasjoner av den i en travel arbeidshverdag.

11:30-12:30 Lunsj

 12:30-13:00 Hjärnan förändras – hur kan lärande och utveckling dra nytta av det!
Här försöker vi på ett tankeväckande sätt beskriva hur våra hjärnor håller på att förändras på em olika sätt –
från kortare koncentrationsspann till vårt behov av alltmer meditation och mindfulness. Och så tittar vi närmare på vad det
här innebär för lärande och utveckling och för företag och individer.
Stefan Robsén, Sales Director Nordics, CornerstoneOnDemand

13:00-13:30 Moderne HCM-system og mulighetene AI, Machine Learning og integrerte moduler gir.
Ny teknologi og tilgang på store datamengder skaper nye muligheter, men blir de utnyttet?
Stefan Robsén, Sales Director Nordics, CornerstoneOnDemand

 13:30–14:10 Kaffepause

 14:10-14:40 Deep work - kan et IT-system hjelpe oss til å jobbe konsentrert og komme i flytsonen?
Dagens arbeidshverdag er for mange preget av forstyrrelser og avbrytelser. Forskning viser at dette gjør ansatte mindre
effektive. Memory har utviklet en AI-assistert løsning som bevisstgjør deg på din tidsbruk.
Mathias Mikkelsen, Memory PRESENTASJON

14:40-15:10 Norske topplederes perspektiv: Sammenheng mellom strategi, kompetanse og organisasjonskultur.
Funn fra bacheloroppgave i Forretningsutvikling og Digitalisering på Handelshøyskolen BI.
Herman Westby PRESENTASJON

 15:10-15:30 Wrap up. Jeanette Rønne, Sales Executive, EVRY