Vert:       Gyldendal
Kontakt: Camilla Bruseland, Prosjektleder, Innovasjon
Når:        Onsdag, 24.oktober, kl. 8:30 til kl. 15:30
Adresse: Sehesteds gate 4, Oslo - vis a vis Det Norske Teater

Tema: Kunnskap og fremtiden

LISTE OVER PÅMELDTE

Påmeldingsfristen har dessverre gått ut, men kontakt
Camilla Bruseland i Gyldendal i tifellet det er plasser igjen.

 

PROGRAM
 

08.30 - 09.00 Registrering og kaffe

09.00 - 09.15 Velkommen til Gyldendal
                          
Tørres Thuv, konsernsjef Gyldendal ASA                       

 
JohnTørresThuv.jpg
 

09.15 - 09.45     Vi digitaliserte for å endre læring, det endte med at vi endret oss selv 
                         
Alexander Even Henriksen, innovasjonsdirektør Gyldendal ASA

 
AlexanderHenriksen.jpg
 

PRESENTASJONER FRA GYLDENDAL

Siden 2010 har det skjedd en enorm utvikling i digitaliseringen av grunnskolen, der elevene blant annet har gått fra tradisjonelle kladdebøker og oppgavebøker, til digitale og adaptive systemer som tilpasser læringsløpet til hver enkelt elev. Alexander Henriksen ledet den Gyldendals digitale satsing, og vil dele sine erfaringer fra det som i utgangspunktet ble sett på som et prosjekt for å endre hvordan læring skjer i skolen, men som resulterte i at også Gyldendal endret seg på flere sentrale områder. 

09.45 - 10.15     Nye læreplaner er på vei - hva er det egentlig barna våre skal lære? 
                         
Ingrid Oos Hove, redaksjonssjef, Gyldendal Undervisning

 
IngridHove.jpg
 

Fagfornyelsen er reform og endring av læreplanene for norsk skole fra 2020. Men hva betyr Fagfornyelsen egentlig? Og hva vil det ha å si for arbeidslivet? I denne presentasjonen gir vi deg en forståelse av hvordan neste kapittel i skolehistorien vil endre både hva og hvordan ungene dine skal lære. Dette vil i også få konsekvenser for hvordan denne generasjonen er vant til å lære, og forventningene de vil ha til arbeidslivet.

10.15 - 10.30    Kaffepause

10.30 - 11.15     Bedre ledertrening – økt konkurransefortrinn
                       
Mats Kristensen, Founding Partner and Leadership Developer, Leadership Weekly
Bastian Lie-Nielsen, Knowledge Management Consulting AS
PRESENTASJON

 
MatsKristensen.jpg
bastian.jpg
 

Leadership Weekly ønsker å etablere et konsortsium for å utforske, dokumentere og utvikle nye metoder, verktøy og konsepter for å forstå, skape og gjennomføre bedre ledertrening – hovedsakelig ved bruk av teknologi. Skape konkurransefortrinn for sine deltagere gjennom fornyet, forbedret og forenklet ledertrening, og gi virksomhetene dokumenterte resultater.  Dette gjøres fordi teknologisk utvikling, digitalisering og fortsatt vekst betinger nye måter å fungere på – for ledere og medarbeidere. Konsortiet vil styrke lederskapet gjennom bedre ledertrening. Målet er å utvikle rolleforståelse og lederkompetanse i samspillet mellom teknologi, kunnskapsarbeidere og kunder. Mange etablerte ledelsessystemer er levninger fra den industrielle tidsalder. Mange av dem forhindrer effektivitet fremfor stimulere den.

Vi trenger ny lederkompetanse, verktøy, metoder og konsepter som hjelper ledere til å lære, trene og bruke sin tid mer effektivt sammen med stadig mer kompetente medarbeidere. Fremtidens ledere vil måtte mestre teknologi, psykologi og pedagogikk bedre enn i dag.  Det digitale kunnskapssamfunnet krever en annen måte å lede og skape verdier på.

 Mats vil presentere prosjektet og hvordan de vil dele erfaringer underveis med hele REN nettverket.

11.15 - 12.15    Lunsj

12.15 - 13.15     Ekspertutvalg om etter- og videreutdanning
Simen Markussen, Seniorforsker, Frischsenteret ved UiO
PRESENTASJON

 
SimenMarkussen.jpg
 

Regjeringen har satt ned et ekspertutvalg som skal gi et viktig kunnskapsgrunnlag for et kompetanseløft. Målet er at alle skal være kvalifisert for et arbeidsliv i endring som følge av digitalisering og ny teknologi. Kunnskap og kompetanse vil være avgjørende faktorer for å lykkes med regjeringens mål om et mer inkluderende arbeidsliv, og arbeidet vil inngå i regjeringens arbeid med reformen; "Lære hele livet". Ekspertutvalget skal undersøke hvilke udekkede behov som finnes for etter- og videreutdanning i dag og i hvilken grad utdanningssystemet er i stand til å møte arbeidslivets behov for fleksible kompetansetilbud. Utvalget skal også undersøke om rammebetingelsene for investering i ny kompetanse er tilstrekkelig gode for bedriftene, og om den enkelte har gode nok muligheter til å omskolere seg.

Dette blir en interaktiv presentasjon, prosjektet er i en fase hvor de innhenter data og snakker med mange aktører. De ønsker diskusjon og innspill fra oss, så vi legger opp til gode muligheter for diskusjon om viktige temaer innen etter- og videreutdanning.
Her er mandatet for ekspertutvalget.

13.15 – 13.30   Kaffepause

13.30 - 14.00   Metodisk tilnærming til Innovasjon og utvikling
Nina Volstad, Design Director, Designit

 
NinaVolstad.jpg
 
 

Silja Mustaparta, Lead Experience Designer, Designit

Berit Lindquister, Tjenestedesign, DNB Transformation

 
 
BeritLindquister.jpg
 

De siste årene har design-forståelsen utviklet seg kraftig i Norge både i offentlig og privat sektor. Organisasjoner investerer i større grad i intern kompetanse og mange har blitt flinkere til å lytte til, og utvikle løsninger tilrettelagt for sluttkundens behov. Vi skal høre mer om erfaringer og se eksempler fra metodisk tilnærming i norske bedrifter for å tilpasse seg kunders ønsker og behov i Innovasjon- og utviklingsprosjekter

14.00 - 15.30    Omvisning på Gyldendalhuset og forfriskninger i Gyldendals kafé, Sult

 
Gyldendalhuset_productimage.jpg