Vert:       HELSE SØR-ØST v/Bente Kristin Langvik Olsen, Regional e-læringskoordinator
Sted:      Blått auditorium, Rikshospitalet (se detaljer nederst på siden)
Når:        Onsdag, 9. november fra kl. 9 til kl. 15. 
Tema:     Digital læring på arbeidsplassen - fra teori til praksis/fra kunnskap til ferdighet

 

AGENDA

08:30  Registrering
09:00  Velkommen
09:15   Helse Sør-Øst:
            Helse Sør-Øst Kompetanse, Bente Langvik Olsen, Regional e-læringskoordinator Helse Sør-Øst
            Elisabeth Arntzen, Assisterende fagdirektør i HSØ og prosjektleder for LIS (Leger i spesialisering) PRESENTASJON
            Per-Henrik Kvalnes, regional e-læringskoordinator i Helse Nord og Bente Langvik Olsen: Hvordan regionene samarbeider på LIS-prosjektet               PRESENTASJON
10:15    Pause
10:30   Kurset Den vanskelige samtalenDIFI - Tone Kastnes, leder av programmet På nett med læring, Kirsten Eidsaa Hall og Marianne Sørtømme
11:30    Lunsj
12:30   Hvordan øke organisasjonens prestasjonsevne gjennom individuell kompetanseutvikling.  Dossier v/Ronny Reitan
13:15    Spill og spillmuligheter i opplæring. Ulike virkemidler satt sammen i system for å få til endring. Hyper v/Trond Petter Sætrang
14:00   Pause
14:15    Hvordan digitaliseringen gir mulighet for mer effektiv læring i næringslivet. Leadership Weekly v/Mats Kristensen
15:00   Avslutning

PÅMELDTE


OUS, Rikshospitalet
Sognsvannsveien 20
0372 Oslo

Blått auditorium finner du ved å gå inn hovedinngangen, gå til høyre til du ser en trapp på H- side følg trappen ned til etg under, her finner du blått auditorium til Venstre