Når:         Onsdag 2. mars
Kl:            8:30 - 15:00
Vert:        Innovasjon Norge
Adresse:  Akersgata 13, 0158 Oslo
Møterom: Hardangervidda/Saltfjellet - 1. etasje ved resepsjonen

TEMA: "DIGITAL MÅLING/VURDERING"

Hovedtemaet for dette møtet er måling og vurdering for å øke læringsutbyttet.  Digital måling og vurdering er et hyperaktuelt tema både innen utdanning og næringsliv.  

DELTAKERLISTE

AGENDA

08:30 - 09:00 Registrering og nettverking

09:00 - 09:15 Velkommen

09:15 - 10:00 Norsk Test (Datakortet) v/Bernt Nilsen, daglig leder.  Datakortet / Norsk Test har holdt på med testing i snart 20 år og har testet over 200.000 i grunnleggende datakompetanse. Gjennom vårt heleide datterselskap Norsk Test har vi utviklet og drifter en rekke nasjonale sertifiseringer som Båtførerprøven, Autorisasjon av finansielle rådgivere, Fotballdommere for Norges Fotballforbund osv.  PRESENTASJON

10:00 - 10:45 Questback - en strategisk partner for offentlige og private virksomheder v/Leif Arne Brandsæter, Country Manager Norway og
"Uten feedback - ingen læring" v/Alexander Stephanou, Business Psychologist and Project Manager, Questback - PRESENTASJON

10:45 - 11:00 Pause

11:00 - 11:45 Inspera Assessment v/Truls Bøhm.  Inspera Assessment has a Complete e-Assessment platform and supports the entire assessment, lifecycle and the assessment workflow for academic and administrative users

11:45 - 12:30 Lunsj

12:30 - 13:15 Gyldendal "Adaptiv læring og Smart Øving, hvordan det fungerer og hvilket potensiale det har" v/Bjørnar Alseth:  doktorgrad ombarns læring av matematikk. Arbeidet med lærerutdanning og med utvikling av nasjonale prøver i matematikk, leder av læreplangruppa som lagde den gjeldende læreplanen i matematikk i 2006. For tiden utvikler han læremidler for Gyldendal til læreverkene Multi for barneskolen og Maximum for ungdomsskolen.  PRESENTASJON

13:15 - 14:00  "Digitalisering av Innovasjon Norge", v/Unn-Elin Hatlelid, Head of Digitalization and Business Applications, Innovasjon Norge. PRESENTASJON

14:00 - 14:15 Pause

14:15 - 15:00 Ediphy v/Maiuran Loganathan og Mathias Y. Brandt-Kjelsen - Kompisgjengen fra Elvebakken vgs og Oslo Katedralskole (se oppslag i DN) hadde gått lei av læringsplattformen de brukte på skolen, så de har utviklet sin egen.