Vil du være vert for neste medlemsmøte???
ONSDAG 17. FEBRUAR
Tema: Digital måling/vurdering


Medlemsmøte: Onsdag, 13. april - Vert: EF

Showdag: Onsdag 11. eller 25. mai

Medlemsmøte: Onsdag, 7. september

Studietur:  9 - 13 oktober

Medlemsmøte: Onsdag, 16. november