REN MedlemsMøter I 2019

 1. Møte onsdag, 30. januar. Tema: Simuleringer og gamification for trening
  Vert: Attensi. Kontakt Sølve Johannessen
  Tema: Simuleringer og Gamification for trening

 2. Møte tirsdag, 19. mars. Tema: Utvikling av sunn atferd og sunn bedriftskultur
  Vert: AFF og TASK Alliance. Kontakt Lasse Hamre
  Tema: Utvikling av sunn atferd og sunn bedriftskultur

 3. Showdag onsdag, 22. mai
  Sted: Oslo Kongressenter Folkets Hus AS. Kontakt Trond Markussen & Lisbeth Smestad

 4. Møte torsdag, 5. september. Tema: Teknologi og læring
  Vert: EVRY, Snarøyveien 30, Bygg A, Telenor Fornebu. Kontakt Bente Løvseth

 5. Møte mandag 21. oktober.
  Vert: Bane NOR, Schweigaards gate 33, Oslo

 6. Møte: onsdag, 4. desember i Stavanger
  Vert: Equinor. Kontakt Erik Sørhaug
  Medarrangør: Mediafarm


Helligdager 2019

Tirsdag, 1. januar Nyttårsdag
Søndag, 14. april Palmesøndag
Torsdag, 18. april Skjærtorsdag
Fredag, 19. april Langfredag
Søndag, 21. april 1. påskedag
Mandag, 22. april 2. påskedag
Onsdag, 1. mai Arbeidernes dag

 

Fredag, 17. mai Grunnlovsdagen
Torsdag, 30. mai Kristi himmelfartsdag
Søndag, 9. juni 1. pinsedag
Mandag, 10. juni 2. pinsedag
Onsdag, 25. desember 1. juledag
Torsdag, 26. desember 2. juledag

Vinterferie Oslo, uke 8, 18. - 22. februar
Høstferie Oslo, uke 40, 30. september - 4.oktober


pleasenote.jpg

 

Send en epost til Lisbeth Smestad om du ønsker å bidra til RENs møter, for eksempel om du:

 • ønsker å være vertskap for et møte i 2019.  Det trengs et                     møterom/auditorium som har plass til ca. 100 personer.

 • har forslag til interessante temaer

 • ønsker å presentere på et møte

 • har forslag til gode foredragsholdere