REN MedlemsMøter I 2019

 1. Møte onsdag, 30. januar
  Vert: Attensi, Forskningsparken på Blindern. Kontakt Sølve Johannessen
  Emne: Simuleringer og Gamification for trening

 2. Møte tirsdag, 19. mars
  Vert: TASK Alliance og AFF. Kontakt Lasse Hamre

 3. Showdag i mai, dato kommer
  Vert: DNB i Bjørvika, Oslo v/Trond Markussen

 4. Møte onsdag, 4. september
  Vert: EVRY, Snarøyveien 30, Bygg A, Telenor Fornebu. Kontakt Bente Løvseth

 5. Møte: onsdag, 23. oktober
  Vert: PWC, Bjørvika, Oslo. Kontakt Wenche Woldseth

 6. Møte: onsdag, 4. desember
  Kontakt Lisbeth Smestad om du ønsker å være vert for dette møtet


Helligdager 2019

Tirsdag, 1. januar Nyttårsdag
Søndag, 14. april Palmesøndag
Torsdag, 18. april Skjærtorsdag
Fredag, 19. april Langfredag
Søndag, 21. april 1. påskedag
Mandag, 22. april 2. påskedag
Onsdag, 1. mai Arbeidernes dag

 

Fredag, 17. mai Grunnlovsdagen
Torsdag, 30. mai Kristi himmelfartsdag
Søndag, 9. juni 1. pinsedag
Mandag, 10. juni 2. pinsedag
Onsdag, 25. desember 1. juledag
Torsdag, 26. desember 2. juledag

Vinterferie Oslo, uke 8, 18. - 22. februar
Høstferie Oslo, uke 40, 30. september - 4.oktober


pleasenote.jpg

 

Send en epost til Lisbeth Smestad om du ønsker å bidra til RENs møter, for eksempel om du:

 • ønsker å være vertskap for et møte i 2019.  Det trengs et                     møterom/auditorium som har plass til ca. 100 personer.

 • har forslag til interessante temaer

 • ønsker å presentere på et møte

 • har forslag til gode foredragsholdere