Alfabetisk rekkefølge:

Apokus er et nasjonalt kompetanse- og utviklingssenter for apotek. Apokus utfører praksisnære prosjekter og utvikler opplæringsprogrammer for å videreutvikle helsepersonell i apotek som legemiddelrådgivere og apotek som faghandel for legemidler. Senteret skal bidra til å fremme samhandling mellom apotek og resten av helse-Norge til beste for                                                          legemiddelbrukeren. 
                                           Kontakt: Christine Frigaard, Daglig leder, email: post@apokus.no


Apropos Internett AS leverer interaktive læringsprogram og løsninger for læringsadministrasjon - SmartLearn® LMS.
Kontakt: Widar Stuvland, CEO, email: ws@apropos-internett.no


Attensi’s 3D gamified simulations enable you to transform behavior which leads to real-world results. 
Kontakt: Bjarne Johnson, email: bjarne@attensi.com


Avinor is a wholly-owned state limited company under the Norwegian Ministry of Transport and Communications and is responsible for 45 state-owned airports. Twelve of the airports are operated in cooperation with the Norwegian Armed Forces. In addition to the airports, Avinor operates control towers, control centres and other technical infrastructure for safe air navigation. The air navigation services is organised as subsidiary wholly-owned by Avinor. Avinor's headquarter is in Oslo.
Kontakt: Eirik Havdahl, email: eirik.havdahl@avinor. no
 


BaneNOR.jpg

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.  Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling.  Bane NOR har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering.  Bane NOR har om lag 4.400 ansatte og har hovedkontor i Oslo.
Kontakt: Ane Tollersrud, Senior Traning Advisor, email: ane.tollersrud@banenor.no


Stiftelsen Handelshøyskolen BI er en selveiende stiftelse hvis formål ene og alene er undervisning og forskning. Alt økonomisk overskudd brukes til å styrke BIs fag- og læringsmiljø. 
Kontakt: Anne Britt Swanberg, Director, LearningLab, email: anne.b.swanberg@bi.no


Comenius er ledende innen Talent- og Learning management system. Comenius har kunder både fra den offentlige og den private sektor med globale og lokale kunder. Comenius tilbyr programvare og konsulenttjenester innen Human Capital Management, Talent Management og Performance Management.
 Kontakt: Steinar Bell, email: steinar.bell@comenius.as


Clarify AS tilbyr nettbasert digitale ordbøker og språkressurser. Tjenesten omfatter 700 ordbøker fra anerkjente forlag på 30 ulike språk. Clarify er tilgjengelig via apps på alle plattformer. Teknologien er utviklet i Norge og selskapet tilbyr løsninger for undervisning, offentlig sektor og næringsliv. 
Kontakt: Knut Haga, Daglig leder, email: knut.haga@clarifylanguage.com


Datakortet er sertifiserende ferdighetstester som dokumenterer IT-kompetanse innenfor de vanligste bruksområdene for en PC. De sertifiserende testene må tas på et av over 200 autoriserte testsentre rundt om i Norge.
Kontakt: Bernt Nilsen, email: bernt.nilsen@datakortet.no


didac.png

Didac er totalleverandør av nettbaserte læringsverktøy og konsulenttjenester. Vi har over 15 års erfaring med å utvikle og implementere nettbaserte læringsløsninger, og utvikling av nettbaserte kurs og opplæringsprogrammer. 
Kontakt: Harald Kirkebø, Markedssjef, email: harald.kirkebo@didac.no


Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) skal bidra til å styrke regjeringens arbeid med å fornye offentlig sektor og gjøre den effektiv og enklere tilgjengelig. DIFI skal også medvirke til at staten er organisert og ledet på en god måte, med nødvendig samordning på tvers av sektorer.
Kontakt: Ragnhild Aamodt Grønlie ragnhild.aamodt.gronlie@DIFI.NO


Målt etter markedsverdi er DNB Norges største og et av Nordens største finanskonsern. 
Internasjonalt er vi ledende innen shipping, energi, fiskeri og sjømat. 
Kontakt: Trond Markussen, Competence Manager, email: Trond.Markussen@dnb.no


Med Dossier som plattform for strategisk HR, opplever våre kunder at det er mulig å øke organisasjonens prestasjonsevne gjennom individuell kompetanseutvikling.
Kontakt: Ronny Reitan, Produktsjef, email: ronny.reitan@dossier.no


EF provides life-changing education for global citizens. For over 50 years, our mission has been to give confidence and freedom to people of all ages, nationalities and backgrounds. We combine language training with cultural exchange, academic achievement and educational travel to deliver courses and programs that transform dreams into international opportunities.
Kontakt: Maren Gjelsvik, email: Maren.Gjelsvik@EF.com


eFaktor er Norges ledende leverandør av verdens mest brukte læringsplattform, Moodle. Vi er godt etablert i offentlig, kommunal og privat sektor i Norge og i Danmark, og øker stadig vår kundeportefølje også internasjonalt.
Kontakt: Jonna Vienola, Daglig leder, email: jonna@efaktor.no


equinor.png

Equinor ASA er et internasjonalt energiselskap med virksomhet i mer enn 30 land.
Kontakt: Erik Sørhaug, Principal Consultant Development and deployment HR LCD LRN, email: ersor@equinor.com


EVRY er Norges største IT-selskap med omfattende leveranser til norsk og nordisk næringsliv, finanssektoren og offentlige virksomheter innen stat, kommune og helsesektor. Over fire millioner mennesker i Norden bruker daglig tjenester som EVRY leverer. 
Kontakt: Bente Løvseth, Seniorkonsulent, email: learningcenter@evry.com


explain.png

EXPLAIN AS er en EdTech startup som vil bidra til å revolusjonere lærehjelp over internett gjennom å kombinere moderne teknologi og nyere vitenskap rundt pedagogikk & didaktikk.
Kontakt: Anne Kristine Reknes, CEO, email: akr@explain.no


finaut.jpg

Finansnæringens autorisasjonsordninger (FinAut) har som oppgave å drive og videreutvikle næringens autorisasjons- og godkjenningsordninger. Eierorganisasjonene er Finans Norge og Verdipapirfondenes forening. Organisasjonen ble etablert 1.1.2014.  FinAut er finansnæringens felles kompetanseverksted og har som mål å sikre kvalitet i salg og rådgivning. 
Kontakt: Siv Seglem, Adm. Dir., email: siv@finaut.no


Gjensidige har til sammen rundt 4.500 medarbeidere i seks land og er et av Nordens ledende skadeforsikringsselskap notert på Oslo Børs. I Norden og Baltikum tilbyr vi skadeforsikring, og i Norge tilbyr vi også bank, pensjon og sparing. 
Kontakt: Svein Borger Thoresen, email:  svein-borger.thoresen@gjensidige.no


Gyldendal Norsk Forlag AS er et kultur- og kunnskapsforlag som byr lesere på litterære kvaliteter, opplevelser og kunnskap både på papir og i elektronisk form.  Gyldendal Akademisk utgir læremidler og produkter innen profesjons- og undervisningslitteratur. 
Kontakt: Lilian Kongshavn, Redaktør digitale utgivelser, email: lilian.kongshavn@gyldendal.no


Helse Sør-Øst RHF er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvar for spesialisthelsetjenestene i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Det regionale helseforetaket har hovedkontor på Hamar. Helse Sør-Øst RHF ble etablert i 2007 etter en sammenslåingsprosess.             Kontakt: Bente Langvik Olsen, Regional e-læringskoordinator, email: bente.langvik.olsen@sykehuset-innlandet.no


Hyper is a full-service digital agency with over 70 employees based in Oslo, bringing together advertising, business improvement and product development.  Hyper makes web pages, apps, films, second screen tools, games and more.
Kontakt: Rolf Risnes, Rådgiver/Partner, email: rolf@hyper.no


Høgskolen i Innlandet ble etablert 1. januar 2017 etter Kongelig resolusjon om å fusjonere Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer.  Høgskolen tilbyr utdanning på Bachelor, Master og PhD nivå, samt etter- og videreutdanning og Den norske Filmskolen. Utdanningene er forskningsbaserte samtidig som høgskolen bidrar med ny kunnskap på viktige samfunnsområder. En praksisnær forskningsprofil legger grunnlag for et kunnskapsbasert arbeidsliv og innovasjoner.  
Kontakt: Mette Villand Reichelt, Avdelingsdirektør, email:  mette.villand.reichelt@inn.no


Høyskolen Kristiania har som grunnidé å gjøre utdanning tilgjengelig. Vi setter studenten i fokus og streber hele tiden etter å gjøre utdanning mulig for alle uansett livssituasjon. Høyskolen Kristiania Nettstudier er en tradisjonsfylt utdanningsinstitusjon. I 1914 startet Ernst G. Mortensen skolen fordi han ville gjøre utdanning tilgjengelig for alle, uansett hvor i landet de bodde. 100 år senere eksisterer vi i beste velgående. Nå med navnet Høyskolen Kristiania Nettstudier.                                                Kontakt: Kristin Arnesen, email: kristin.arnesen@kristiania.no   


IMGNORD.png

IMG Nord AS utvikler og tester nye arbeidsprosesser i store virksomheter. Vårt fundament er forskningsbasert analyse og innsikt. Med denne kunnskapsbasen produserer og implementerer vi skreddersydd læringsinnhold, som utløser og                                                     forankrer atferdsendring blant ledere og ansatte.  Våre kunder er bedrifter, organisasjoner og offentlige virksomheter                                                   med behov for effektivisering innenfor spesielt opplæring og internkommunikasjon.
                                           Kontakt: Rune Haagense, Sr. Consultant, email: rune.haagensen@imgnord.no


InfoCaption er et skandinavisk programvareselskap som har bidratt til kunnskapsstøtte i organisasjoner siden 2002. Vi har gjort det enkelt å lage, dele og vedlikeholde læring, dokumentasjon og kunnskapsstøtte med visuelle steg-for-steg guider, digitale håndbøker og innovativt enkle prosesskart.  Hver dag forenkler InfoCaption hverdagen for tusenvis av medarbeidere og kunder hos mer enn 250 virksomheter ved å la de som vet vise veien for de som trenger å vite. 
Kontakt: Morten Spaniland, Daglig leder, email: morten.spaniland@infocaption.com


Jotun er Norges ledende produsent av maling og pulverlakker.  Konsernet er innenfor en rekke av sine områder blant de ledende selskaper, både i Europa og på verdensbasis.
Kontakt: Hilde Bettum hilde.bettum@jotun.no


junglemap2.png

Junglemap invented NanoLearning in 2007 and today has 1.4 million users in 140 countries around the world. Junglemap offers a portfolio of courses that can be customized to your needs in hours or days. 
Kontakt: Dan Over Skaalerud, email: dos@junglemap.com


Juristenes Utdanningssenter er juristenes og advokatenes egen organisasjon for etterutdanning og juridisk kompetanseutvikling. Vi har et omfattende kurstilbud tilpasset ulike behov hos våre kursdeltakere. Vi har som mål å bidra til den beste juridiske praksis, ved å tilby kurs av høy kvalitet i innhold og form. Juristenes Utdanningssenter ble etablert i 1992, og er en selveiende ideell forening (not-for-profit), med Advokatforeningen og Juristforbundet som medlemmer.
Kontakt: Runar Hafsteen, email: RH@jus.no


KAN Finans leverer blended learning til rådgivere i finanssektoren som skal autoriseres etter bransjens fagplaner, og til deres ledere. Våre programmer tilpasses kundens ønsker og inneholder ofte individuell oppfølging. Programmene tilbys på kundens eller vårt LMS. 
Kontakt: Odd Eyvind Hovland, Daglig leder, email: oddeyvind@kanfinans.no


Leadership Weekly drar nytte av teknologi for å utvikle ledere på bedre måter og vår forpliktelse er optimal kvalitet, tilgjengelighet og kundetilpasning - til en lav kostnad. Vår ukentlige læringssyklus med korte virtuelle moduler kombinert med praksis i egen lederrolle, sikrer verdifull utvikling med varig virkning. Det garanterer vi! Alt vi gjør bygger på en lidenskap for utvikling av lederferdigheter, og vi ønsker å inspirere deg til å dra nytte av ditt lederpotensiale. Fremgang er nøkkelen til suksess og din suksess er vårt mål!  Trykk HER for inspirasjonsfilm.
                                           Kontakt: Mats Kristensen, Partner & Head of Learning and Development, email: mats@leadershipweekly.com


mia.jpg

Mangfold i Arbeidslivet (MiA) er en privat ideell stiftelse med formål om å påvirke utviklingen av et mangfoldig arbeidsliv der alle skal være inkludert og få like muligheter uavhengig av etnisk, religiøs og kulturell bakgrunn, alder, kjønn, funksjonsnedsettelse og seksuell orientering. Vi har over 10 års erfaring med problemløsning, kreativ utforming og                                                       gjennomføring av endringstiltak ved multietniske arbeidsplasser i Norge.
                                           Kontakt: Eli K. Langset, Daglig leder, email: bareeli@online.no


Maskinentreprenørenes Forbund (MEF)  er en frittstående bransje- og arbeidsgiverorganisasjon som representerer litt over 2000 små, mellomstore og store bedrifter.  Hovedtyngden av medlemsbedriftene driver maskinell anleggsvirksomhet, men forbundet organiserer også skogsentreprenører, brønnborere og gjenvinnings- og avfallsbedrifter.  Med mer enn 30 års kurserfaring og ca. 5000 kursdeltakere i året, er MEF-skolen i dag den desidert største aktøren innen anleggsrelatert etter- og videreutdanning i Norge. Vi tilbyr et stort utvalg av kurs-, skole- og seminarkonsepter tilpasset bedrifters behov.
Kontakt: Terje Eikevold, Kompetansesjef, email: te@mef.no


Mediafarm har utviklet engasjerende multimediabaserte læringsløsninger siden 1996 - Besøkssenter, e-læring og læringsspill. Mediafarm ønsker å være en leverandør av fremtidens løsninger og tilbyr i dag vår kunder skreddersydde e-læringsløsninger for ulike formater som stasjonære og portable PCer, nettbrett og smarttelefoner – etter kundens behov. HTML5 og responsivt design er viktige stikkord i vår tekniske plattform.
Kontakt: Frode Søreide, email: frode@mediafarm.no


Metier-OEC-RPS-Blue.png

Metier OEC AS er en totalleverandør av prosjektledelse og virksomhetsutvikling, som bidrar til å skape verdier for våre kunder og samfunnet for øvrig. Vi er dedikert til prosjektledelse og tilbyr det bredeste prosjektfaglige miljøet i Norge. Vi bidrar til utvikling av  prosjektvirksomheter og sikrer vellykkede prosjekter innenfor alle bransjer, både i offentlig og privat sektor. Metier OEC er en del av det internasjonale konsulentselskapet RPS Group. RPS Group tilbyr prosjektledelse og rådgivning innenfor infrastruktur og        energi sektoren i store deler av verden. RPS Group har over 5000 ansatte, og har siden 2010 påtatt seg prosjekter i 123 land          over 6 kontinenter.
Kontakt: Kristine Lindeman, Content and educational manager, email: kristine.lindeman@metieroec.no


mintra.png

Mintra Group is a leading partner for companies looking to achieve cost effective management of HR, competence and training. Through smart solutions, we unlock the power of competence for our customers – resulting in safe, efficient and profitable operations.  Mintra Trainingportal was established 1997 in Oslo, rapidly expanding its presence to other key energy hubs like Stavanger, Aberdeen, the Middle East and Asia. In addition to tailor made, customer-specific courses, the services include more than 350 different e-learning courses in multiple languages and courses deployed online and offline across the world.
Kontakt: Ranja Tendal, Director Content Development, email: ranja.tendal@mintragroup.com


munio.png

Munio AS utvikler nettbaserte læringsportaler (LMS) og e-kurs. Våre skybaserte løsninger tilbys primært industribedrifter, industriparker og deres leverandører.  Munio LMS lar deg også kombinere løsningen med instruktørledete kurs. Vil du selge dine kurs eller videreselge andres kurs, får du en moderne webbutikk med ordresystem i løsningen din.
                                           Kontakt: Jan Erik Mostad, CMO, email: jem@munio.no


Nasjonalt ID-senter er et offentlig organ tilknyttet politiet. Vi styrker arbeidet med å avklare identiteten til utlendinger som søker seg til eller oppholder seg i Norge. Vi er ca. 40 ansatte. 
Kontakt: Bie Holter, Seniorrådgiver, email: bie.holter@nidsenter.no


NAV (Arbeids- og Velferdsetaten) administrerer en tredjedel av nasjonalbudsjettet gjennom programmer slik som arbeidsledighetstrygd, arbeidsavklaringspenger, sykepenger, pensjoner, barnetrygd og , sickness benefit, pensions, child benefit and kontaktstøtte.
Kontakt: Jørn Hauge, email: jorn.hauge@nav.no


NextStep-Logo-enhanced-ff3-ba.png

Next Step maximizes companies' revenue and profitability growth through proven holistic consulting services and the Digital Executive Growth Program - a global community through which business leaders share, learn and collaborate to implement best practices for success in the digital future.
Kontakt: Jennifer Vessels, CEO, email: jvessels@nextstepgrowth.com


Gjennom å finansiere utviklingsprosjekter ved universiteter og høgskoler, fremmer Norgesuniversitetet utvikling og bruk av teknologi for læring ogfleksibel utdanning. Vi driver også kunnskapsutvikling.
Kontakt: Vigdis Amundsen vigdis.amundsen@norgesuniversitetet.no


NTNU har forandret verden siden 1910.  46 000 studenter og ansatte fra mer enn 90 land skal jobbe sammen for løsninger på framtidens utfordringer.
Kontakt: Vegard Moen, Prosjektleder, email: vegard.moen@ntnu.no


oslometlogo.png

OsloMet - Oslo Metropolitan University (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) vart etablert 1.august 2011 som den største høgskolen i landet, 17 år etter tanken om ein høgskole for regionen oppstod under høgskolereforma i 1994. Høgskolen i Oslo og Akershus er eineståande i nasjonal samanheng gjennom dei mange profesjonsutdanningane vi gir, nærleiken til praksisfelta og mogligheitene til fordjuping på både master- og ph.d.-nivå.
Kontakt: Marianne Brattland, Direktør Utdanning, email Marianne.Brattland@oslomet.no


Oslo universitetssykehus er lokalsykehus for deler av Oslos befolkning, akuttsykehus for store deler av Oslo-området, regionsykehus for innbyggere i Helse Sør-Øst og har en rekke nasjonale oppgaver. Sykehuset er landets største med over 20 000 ansatte og har et budsjett på 22 milliarder kroner. Oslo universitetssykehus står for en stor del av medisinsk forskning og utdanning av helsepersonell i Norge.
Kontakt: Ragnhild Westerby, email:  rwesterb@ous-hf.no


plott.png

Plott er et helt nytt firma, men vi har lang erfaring med rådgivning og utvikling av pedagogiske og digitale kommunikasjonsløsninger. Vi har laget e-læring, mobil læring, nettsider, spill, konkurranser, animasjoner, video, train-the-trainer, utrullingskampanjer, produktkataloger og rene manusoppdrag for kunder som Telenor, DNB, MENY, Norwegian, Widerøe, Norsk Tipping, Marine Harvest, Cermaq, Wilhelmsen, Fjord1, Difi, Norges Bank, Helsedirektoratet, Mattilsynet, Ruter og LHL Internasjonal.
Kontakt: Knut Sundby, Daglig Leder, email: knut@plott.as


PWC tilbyr tjenester innen revisjon, rådgivning, regnskap, skatt og avgift til offentlige og privateide virksomheter. 
Kontakt: Wenche Woldseth,  L&D Senior Manager, email: wenche.woldseth@pwc.com


Regnskap Norge AS er profesjons- og bransjeforeningen for autoriserte regnskapsførere i Norge. Vi driver et omfattende kvalitets- og informasjonsarbeid, og er en viktig høringsinstans. Vi er en ledende kursleverandør innen regnskapsfaglige og bedriftsøkonomiske temaer.  Ler mer her.
                                           Kontakt: Nils Woie, Leder kurs og kompetanse, email: nils.woie@regnskapnorge.no


ruter.png

Ruter AS er et felles administrasjonsselskap for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus.  Ruter planlegger, samordner, bestiller og markedsfører kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. Ruter står i dag for over halvparten av landets kollektivtransport. Vi jobber sammen med kundene, samarbeidspartnere, eiere og myndigheter, for å gjøre kollektivtrafikken, sammen med sykkel og gange, til et naturlig førstevalg.
Kontakt: Tea Christine Brekke, Opplæringsansvarlig, email: Tea.brekke@ruter.no


sti.png

Scandinavian Technology Institute (tidligere Euro Business School) utvikler fremtidens bedrifter gjennom innsikt, kunnskap og mestring. Vi har lenge brukt e-læring som en del av våre utviklingsprosesser, og STI progress er vårt nye konsept som bidrar til å skape konkurransedyktige og lærende bedrifter ved å koble sammen mennesker og teknologi.                                             Vi blander ulike læringsformer for å oppnå maksimal læringseffekt.
                                           Kontakt: Gerda M. Sørli Brechan, Product Manager STI Progress, email gmsb@sti-norway.no


Seagull Maritime AS is the leading provider of competence management solutions and e-learning material for seafarers worldwide and offers a comprehensive library of training and onboard courses for regulatory compliance and improved seafarer knowledge.
Kontakt: Knut Håkon Mikalsen, Manager e-learning development, email: 
knut@sgull.no


SINTEF er et bredt, flerfaglig forskningsinstitutt med internasjonal spisskompetanse innen teknologi, naturvitenskap, medisin og samfunnsvitenskap.  Vi utfører oppdragsforskning som FoU-partner for næringsliv og forvaltning, og er blant de fire største oppdragsforskningsinstituttene i Europa.  
Kontakt: Magnus Rye Ramberg, Seniorkonsulent - læring og utvikling, email: magnus.ramberg@sintef.no


I Skatteetaten jobber 6500 ansatte mot samme mål; å sikre finansieringen av velferdssamfunnet.  Skatteetaten er underlagt Finansdepartementet, og har ansvaret for et oppdatert folkeregister og at skatter og avgifter blir fastsatt og innbetalt på riktig måte.  Vi jobber ut fra visjonen om et samfunn der alle vil gjøre opp for seg. Målet er at det skal være enkelt å gjøre det riktig.
Kontakt: Mette Steenland, Seniorrådgiver, email: mette.steenland@skatteetaten.no

 


SPAMA er et selskap med spesiell kompetanse innenfor bank og finans. Bedriften ble etablert i 1952 og markerte i 2012 sine 60 år
Kontakt: Arvid Årre, email:  arvid.aarre@spama.no


SpareBank 1 SR-Bank ASA er Sør- og Vestlandets ledende finanshus med 47 kontorer i 34 kommuner. Vi har røtter tilbake til 1839, og har i dag over 300.000 privatpersoner og bedrifter som kunder. Hovedkontoret ligger i Stavanger og konsernet har, med sine datterselskaper, mer enn 1150 ansatte. SpareBank 1 SR-Bank er en regional selvstendig                                                            sparebank med lokal forankring.
                                           Kontakt: Monica Lilleland, Senior HR Rådgiver, email: monica.lilleland@sr-bank.no


Specifique skreddersyr komplette læringsprosesser for din organisasjon. Verktøyene er utviklet for å skape diskusjon, refleksjon og erfaringsutveksling mellom deltagerne. Dette leder igjen til handling og aktiv deltagelse i endringsarbeidet. Kontakt:  Petter Engelstad, Daglig leder, email: petter.engelstad@specifique.no


Statens vegvesen arbeider for du skal komme trygt fram uansett om du går, sykler, kjører eller reiser kollektivt. Vår oppgave er å planlegge, bygge og holde ved like riks- og fylkesveger i Norge. Vi har også ansvaret for tilsynet med kjøretøy og trafikanter.  
Kontakt: Atle Røijen atle.roijen@vegvesen.no


Storyboard er en helhetlig kompetansepartner. Vår kjernekompetanse er strategisk kompetanseutvikling med hovedfokus på e-læring, LMS, kompetansekartlegging og rådgivning. 
Kontakt: Karl Fredrik Agnalt, email:  karl@storyboard.no


sykehuspartner.png

Sykehuspartner HF har det overordnede ansvaret for IKT- og HR-tjenester til alle sykehusene i regionen, og vår oppgave er å levere og drifte tjenester innen disse kategoriene.
                                           Kontakt:  Synne Bertnes Skjæret, Avdelingsleder, email:  Synskj@sykehuspartner.no


TASK-alliance består av Transform AS og K. Alliansen har som mål å være markedsledende på kombinert læring. Kontakt: Lasse Hamre, Strategidirektør, email: lasse@bokstavenk.no

 

 

 


tekna.png

Tekna er Norges største organisasjon for naturvitere og teknologer med mastergrad. Våre 74 000 medlemmer jobber hver dag med å løse samfunnets utfordringer gjennom innovasjon og ny teknologi. Vi representerer noen av Norges smarteste hoder og vi blir stadig flere. Tekna er en del av Akademikerne.
Kontakt: Bente Helen Brunsgård, Direktør Fag og Karriere, email: bente.brunsgard@tekna.no


trikks.png

Fra frusterende til motiverende læring. Trikks skaper unike læringsopplevelser.  Vi sitter på rettighetene til læringsplattformen Goruu.
Kontakt: Marte Gallis, Daglig leder, email: marte@trikks.com


Unit4 utvikler programvarer for prosjekt- og tjenesteorienterte virksomheter med hovedvekt på store og mellomstore organisasjoner. I disse virksomhetene er de ansattes kunnskap og kompetanse de viktigste verdidriverne.
                                           Kontakt: Ellen Mona P. Warholm, Global Head of YOUniversity, email: ellen.warholm@unit4.com


Utenriksdepartementet (UD) arbeider for Norges interesser internasjonalt. Departementet har ansvar for utenrikspolitiske saker, utenriksøkonomiske spørsmål og utviklingssaker. For at Norge skal «tale med én stemme» har UD en samordnende og rådgivende funksjon overfor andre departementer. UD arbeider også for å fremme fred og sikkerhet, en internasjonal rettsorden, en økonomisk rettferdig verdensorden og bærekraftig utvikling. UD og utenriksstasjonene                                                yter bistand til norske borgere og firmaer.
                                           Kontakt: Christian Hansson, email: christian.hansson@mfa.no


veidekke.png

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, utvikler boligprosjekter, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten.
Veidekkeskolen er Veidekke Norges interne skole.
Kontakt: Hege Skårbekk Dammerud, Kompetansesjef, email: hege.dammerud@veidekke.no


Visma makes businesses more efficient, through offerings of software, commerce solutions, retail IT-solutions, and IT-related projects and consulting. We simplify and digitize core business processes within the private and public sector. 500,000 customers in Northern Europe utilize our products and services, and an additional 300,000 use us as a hosting                                              partner. We are 5 500 employees and our net revenue amounted to NOK 7 855 million in 2016.
                                           Kontakt: Stine Sandbo Snekkenes, Training and Content Coordinator, email: stine.sandbo@visma.com


Zoaring forenkler budskap og kompliserte prosesser gjennom en effektiv tegnefilm løsningen. Vi er eksperter på å få frem essensen av budskap og presentere dette på en lett forståelig og engasjerende måte.  Showcase watch video here. Kontakt: Fredric Lundgaard, Head of Sales and Branding, email: fredric@zoaring.com