Ny medlemskategori for Startups!

medlemsfordeler

 • Et nasjonalt og internasjonalt fagforum for e-læring
 • En viktig markedsplass for norske og utenlandske elærings- produsenter og brukere
 • Nyhetsbrev med oppdatering på hva som skjer på e-læringsfronten
 • Dekket deltakeravgift for en person på årlig studietur til USA eller annet område som ligger i forkant på elæring
 • Fri adgang til medlemsmøter med aktuelle temaer og foredragsholdere
 • Et aktivt, dynamisk og samarbeidende nettverk av partnere og medlemsorganisasjoner
 • Tilgang til forskning og rapporter fra Bersin by Deloitte
 • Mulighet til å eksponere egen virksomhet eller forskning på medlemsmøter og studieturer
 • Egen webside

MÅLGRUPPEr

 • Organisasjoner og bedrifter der opplæring/videreutdanning/fjernundervisning er i fokus
 • Universiteter, høgskoler og forskningsinstitusjoner
 • Kursleverandører og opplæringsinstitusjoner
 • Offentlige myndigheter og organer
 • Utviklere/leverandører av multimedia/internettbaserte opplæringssystemer

PRIS

Faktura fra Innovasjon Norge - 50% fakturert med MVA og 50% uten MVA for tjenester utenfor Norge:

 • kr 30.000 = bedrifter
 • kr 15.000 = SMB
 • NY: kr 7.500 + MVA = startups (studietur og Bersin ikke inkludert)