REN medlemsmøte onsdag 23. oktober ca. kl. 8:30-15:00

Vert:  PwC
Kontakt: Wenche Woldseth
Hvor: PWCs nye lokaler
Tema, agenda og påmeldingsskjema kommer……