Vert:

 
 

Kontakt: Lasse Hamre
Når: Tirsdag, 19. mars kl. 8:30-14:30
Adresse:  Drammensveien 44, 0271 Oslo (kart nederst på siden)
Tema: Utvikling av sunn atferd og sunn bedriftskultur

PÅMELDTE

PROGRAM

kl. 08:30 KAFFE, REGISTRERING OG MINGLING

kl. 09:00 VELKOMMEN TIL AFF-HUSET

 
AFFfoto.png

AFF utfordrer ambisiøse ledere og organisasjoner gjennom forskningsbasert kunnskap og nye perspektiver for å skape verdier og møte kompleksitet og endring.

 
trond.jpg

Trond Søreide, Administrerende direktør, AFF
Trond er cand.polit. i statsvitenskap. Han har over 5 års konsulenterfaring, og mangeårig ledererfaring fra toppledelse i helsesektoren. Hans kjernekompetanse er strategiprosesser og organisasjonsanalyse og design. Trond arbeider primært med lederutvikling og organisasjonsutvikling.

PRESENTASJON

Kl. 09:30 EN NY START FOR ALLE

 
skatteetaten.png

2. januar 2019 gikk hele Skatteetaten over i en ny organisasjon med nye team, nye ledere og nye oppgaver. Hør hva Skatteeaten gjorde for å gjøre overgangen så smertefri som mulig og bygge kultur fra dag én i ny organisasjonen.

I Skatteetaten jobber over 6500 ansatte mot samme mål; å sikre finansieringen av velferdssamfunnet.

 
Marte.jpg

Marte Nyang Martinsen, Seniorrådgiver kompetanse, Skattedirektoratet
Marte Nyang Martinsen har 15 års erfaring med kompetanseutvikling og digital læring i arbeidslivet. Skatteetaten etablerte ny organisasjon i år, og den forbindelse har Marte hatt ansvaret for planlegging og gjennomføring av kritisk opplæring, endringskompetanse, endringsledelse, samt team- og kulturbyggende tiltak for alle ansatte i etaten.

PRESENTASJON

Kl. 10:15 KAFFEPAUSE

 
coffee.jpg
 

Kl. 10:35 EN REN IDRETTSKULTUR

 

Et e-læringsselskap i Oslo har tatt opp kampen mot doping i Europa. Hør hvordan man ved hjelp av læring går frem for å utvikle en sunn og rettferdig idrettskultur.

Transform utvikler e-læring, bevissthetskampanjer og intern kommunikasjon, og lager løsninger innen alle fagområder i tråd med bedriftens merkevare og verdier. Vårt fokus er på å skape målbare resultater, derfor har alle våre løsninger klart definerte effektmål og vi leverer løsninger for alle plattformer.

 
Stig Robert.jpg

Stig Robert Larsen, Administrerende direktør, Transform
Stig Robert har 15 års erfaring som konsernsjef og er administrerende direktør for Transform AS, medlem av TASK Alliance. Over de siste 20 årene har han gjennomført ca. 7000 møter med ledelsen av de største selskapene i Norge. Emnet har vært hvordan man implementerer innovative programmer for strategisk kommunikasjon og opplæring.

PRESENTASJON
Stig Robert viste fra Keynote, og lenken til det interaktive programmet finner du her: www.irunclean.org. Her kan du registrere deg med en egen profil. Det er bare å velge den idretten du er mest interessert i.

Kl. 11:10 LÆRING ER VERDISKAPING

 

Storebrand satte av en hel dag til å lære om hjernen og hvordan man kan utnytte hjernen til å skape verdi.

Storebrand er en ledende aktør i det nordiske markedet for langsiktig sparing og forsikring. 

 
nora.jpg

Nora Rolstad, HR-Utvikling og analyse, Storebrand
Nora har 25 års erfaring innen kompetanseutvikling og opplæringsdesign. Hun har en mastergrad i kompetanseutvikling og en mastergrad i NLP (Neuro-Lingvistisk Programmering) som er utforskning av hvordan vi kommuniserer, tenker og endrer. Nora har de siste 10 årene jobbet med treningsdesign basert på Accelerated Learning-prinsipper - metoder og teknikker som hjelper oss å lære raskere, beholde mer og bruke ny kunnskap og ferdigheter til arbeidsplassen.

PRESENTASJON

Kl. 12:00 LUNSJ

 
sandwich (1).jpg
 

Kl. 13:00 HVORDAN VET DU AT KOMMUNIKASJONEN VIRKER?

 
Skuterud.png

Hør hvordan Harald Zwart jobbet med publikumsinnsikt som verktøy i arbeidet med Den tolvte mann.

Skuterud Kløvstad AS er spesialister på analyser av ulike segmenter og målgrupper og har opparbeidet en unik kunnskap om hvordan man kan omsette analyse til handling.

 
Cecilie.jpg

Cecilie Kløvstad, Daglig leder, Skuterud Kløvstad
Cecilie har over 20 års erfaring fra markedsundersøkelser i Norge og har solid erfaring i omfattende strategiprosesser, både internasjonalt og nasjonalt. Cecilie kjenner verdien av å bygge god arbeidskultur og arbeidsgiver branding. Før Skuterud Kløvstad, var Cecilie landsdirektør for Epinion Norway og konsernsjef for to hovedområder i TNS Gallup Norway. Hun var også direktør for forbrukerforskningsavdelingen i Nielsen Norge AS.

Kl. 13:45:14:30 SUNN ATFERDSENDRING I ORGANISASJONER

 

I en verden full av ny teknologi, handler endring fortsatt mest om mennesker. IMG NORD hjelper virksomheter å identifisere den atferden som vil skape resultater, og å spre og forsterke denne blant ledere og ansatte ved hjelp av atferdsfokusert kommunikasjon.

 
Berit Sund.jpg

Berit Sund, PhD Leadership & Senior Consultant at IMG NORD
Berit Sund arbeider som seniorkonsulent hos IMG NORD, har doktorgrad innen norsk ledelse og er utdannet siviløkonom. Hun har vært postdoktor hos Senter for samfunns- og næringslivsforskning (SNF) og førsteamanuensis II på Norges Handelshøyskole, og arbeidet tidligere i finansbransjen i USA. 

PRESENTASJON

Kl. 14:30 SLUTT


AFF
hvor møtet finner sted

Fru Burums (åpner kl. 15)
for de som lyst til å møtes over en øl eller kaffe etter møtet